Soukromá psychologická
a psychoterapeutická praxe
PhDr. et Mgr. ZUZANA ČEPELÍKOVÁ
psycholog, psychoterapeut s desetiletou praxí v oboru pomáhající profese
v práci s dětmi, dospívajícími a dospělými
Ve své soukromé psychoterapeutické praxi se věnuji především:
dětem a dospělým, kteří se nachází v obtížném životním období
(osobním, rodinném, pracovním... )
všem jedincům, kteří se cítí nespokojeni ve svém životě a touží objevovat možnosti
jeho zlepšení a naplnění

V práci mimo jiné zúročuji mnohaletou zkušenost s dětmi z dětského domova, s rodinami, které procházely náročnou nebo neobvyklou situací a s psychicky nemocnými, či traumatizovanými jedinci.

V praxi používám dle potřeby metodu PBSP (Pesso Boyden psychomotorická terapie), arteterapii, rodinnou terapii či postupy pro práci s krizí a traumatem.