PODMÍNKY

Pro děti a dospívající

 • nabízené služby probíhají po předchozím
  objednání SMS (tel. 604 995 572)
 • délka prvního sezení je cca 60-90 min.,
  obvyklá doba sezení je 50min
 • počet setkání záleží na společné domluvě
  a individuálním kontraktu
 • služby pro děti a dospívající probíhají
  v součinnosti s rodiči, forma spolupráce
  se domlouvá na prvním sezení
 • na prvním setkání je nezbytná přítomnost
  rodiče
 • sezení probíhá v bezpečné atmosféře
  s respektem k jedinečnosti a potřebám
  člověka
 • diskrétnost poskytovaných služeb
  je samozřejmostí

Zpět Zpět