Děti a dospívající

Nabízím práci s dětmi v situacích:


  • ztráty blízké osoby
  • adaptace na novou konstelaci rodiny
    (rozvod, založení nové rodiny, nemocná osoba v rodině, adoptivní či pěstounská péče apod.)
  • přítomnosti ohrožující události (autonehoda, přepadení, šikana, domácí násílí, zneužití apod.)
  • narušených mezilidských vztahů (v rodině, mezi vrstevníky)
  • kdy jsou okolím hodnoceny jako bojácné, nejisté, úzkostné
  • kdy jsou okolím hodnoceny jako „nezvladatelné, hyperaktivní, problémové“
  • dlouhodobého onemocnění či operace

Do této oblasti spadá i péče o sourozence dětí,
které se nachází ve výše uvedené situaci.
Způsob práce Podmínky