Nabízím péči zejména v oblastech:


 • Pomoc a provázení při ztrátě blízké osoby
 • Pomoc při zvládání náročných životních
  situací
 • Podpora při vyrovnávání se s životními
  přechody (narození dítěte, krize středního
  věku, apod.)
 • Zabývání se otázkami ohledně plánovaného
  těhotenství, adoptivní či pěstounské péče
 • Pomoc a provázení v situaci nechtěného
  přerušení těhotenství (potratu) či dlouhodobé
  nemožnosti otěhotnění
 • Adaptace na novou konstelaci rodiny (rozvod,
  založení nové rodiny, nemocná osoba v rodině,
  apod.)
Dospělí

Způsob práce Podmínky