Nabízím péči a provázení zejména
v oblastech:

 • Péče a vedení při řešení vztahových
  a rodinných problémů
 • Pomoc a podpora při ztrátě blízké osoby
 • Pomoc v adaptačním období na novou
  rodinnou situaci (rozvod, dlouhodobě
  nemocný člen, narození dítěte, apod.)
 • Podpora pro pěstounské a adoptivní rodiny
 • Pomoc a provázení v situaci nechtěného
  přerušení těhotenství (potratu) či dlouhodobé
  nemožnosti otěhotnění

Způsob práce Podmínky